Wegenkaart Nederland

Wegenkaart Nederland nodig? Nederland is het land van de klompen, tulpen en molens, maar naast deze typische Nederlandse dingen kenmerkt Nederland zich ook door het grote en goed gestructureerde wegennet. Zo is bijvoorbeeld elke plaats in Nederland bereikbaar door middel van een geasfalteerde weg. Zelfs de kleinste dorpen zijn aangesloten op het wegennet van Nederland.

Wegenkaart Nederland

Soorten wegen in Nederland

Nederland kent meer wegen dan alleen de snelwegen. Er zijn vele verschillende soorten wegen.
Bijvoorbeeld:

 • Snelwegen (c.a.) 120 km per uur)
 • Provinciale wegen – buiten de bebouwde kom (c.a. 80 km per uur)
 • Provinciale wegen – binnen de bebouwde kom (c.a. 50 km per uur)
 • De bebouwde kom – dit zijn meestal de wegen in woonwijken (hier mag men doorgaans stapvoets rijden)

Ook voet- en fietspaden horen bij het wegennet.

De verantwoordelijkheid voor de wegen.

Niet alle wegen in Nederland hebben één beheerder. Zo worden de rijkswegen (veelal de snelwegen) beheert door Rijkswaterstaat. De provinciale wegen behoren toe aan de provincie en de lokale wegen in een bepaalde stad of dorp behoren toe aan de gemeente aldaar. Bekijk hier de kaart Nederland provincies.

De A en N wegen

1. De A-wegen zijn rijkswegen en provinciale wegen.
2. De N-wegen zijn provinciale wegen rijkswegen.

De rijkswegen behoren toe aan Rijkswaterstaat en de provinciale wegen tot de provincie. Zowel de A – als N-wegen hebben aan de rechterzijde van de weg een hectometerpaal staan. Dit is een paaltje met daarop een groen bordje waar informatie over de weg op te vinden is.

Hier staat op:
 • De weg waarop je je bevindt (bijvoorbeeld de A12) – Die wordt links bovenaan in rood aangeduid
 • Re of Li. Re staat voor rechter- of linkerbaan, kijkend in de richting waar het nummer oploopt.
 • Het aantal kilometers waar je je op de weg bevindt

De belangrijkste wegen in Nederland

Nederland kent bijzonder veel wegen en al deze wegen vinden aansluiting met een andere weg, de zogenaamde knooppunten. Bepaalde knooppunten zijn, qua verkeer, drukker dan andere knooppunten, zoals dus ook de wegen. De wegen rondom de grote steden kennen meer verkeer dan wegen in bijvoorbeeld het noorden van ons land. Zij zijn ook de belangrijkste voor ons land.
Hier een overzicht van de belangrijkste wegen in Nederland:

 • A1
 • A2
 • A4
 • A5
 • A12

Drukste knooppunten van Nederland

Het drukte knooppunt in Nederland is Ouderrijn bij Utrecht. Bekijk hier de kaart Nederland voor een totaal overzicht.