Nederland Kaart

Nederland kaart nodig? Als klein laag land, gelegen aan de Noordzee, wordt Nederland in het buitenland vaak als ‘Holland’ aangeduid. Met een lengte van circa 300 kilometer, grenst Nederland in het oosten aan Duitsland, en in het zuiden aan België.
De plattegrond Nederland toont een kustlijn van ruim 450 kilometer, die de westelijke grens vormt, en daar liggen tevens de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog.

Kaart van Nederland

Kaart Nederland provincies

De Nederland kaart is ingedeeld in twaalf provincies, zijnde Groningen, Friesland, Drente, Overijsel, Gelderland, Utrecht, Noord en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. In 1986 werd de provincie Flevoland daaraan toegevoegd.
Op de plattegrond Nederland zijn de provincies onderverdeeld in gemeentes, die tot een bepaalde regio behoren. Nederland telt op dit moment (1-1-2014) 403 gemeenten.

De geschiedenis van de kaart van Nederland 

Vóór de negentiende eeuw bestond er in Nederland geen eenheidsstaat, en de gewesten op de Nederland kaart hadden ieder hun eigen bestuur. Pas na de Tachtigjarige Oorlog, met zijn Onafhankelijkheidsverklaring, de daarop volgende Gouden Eeuw en het einde van de in verval geraakte Republiek, kwam in 1815 de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden tot stand. De Belgische revolutie van 1830 resulteerde min of meer in het Nederland van nu.

Ligging Nederland

Nederland is, dankzij zijn centrale positie in Europa, één van de belangrijkste exportlanden ter wereld, met de Rotterdamse haven, die tot begin 2000 de grootste haven ter wereld was. Schiphol Airport in Amsterdam is bovendien één van de belangrijkste luchthavens van Europa.
Daarnaast ligt Nederland in de delta van de Nederlandse rivieren, Rijn, Maas en Schelde, waardoor Nederland als een interessant doorvoerland wordt gezien, voor het vervoer per schip naar o.a. het Ruhrgebied in Duitsland.
De kaart van Nederland kent weinig hoogteverschillen, behalve in het oosten en het uiterste zuiden. Het hoogste punt, met 322 meter, is de Vaalserberg in Limburg.
Ruim een kwart van Nederland ligt onder NAP, het Nieuw Amsterdams Peil.

Wegenkaart Nederland

Het zeer dicht vertakte Nederlandse wegennet beschikt over ongeveer 135.000 kilometer openbare wegen, waarvan ruim 5.000 kilometer rijkswegen. De helft daarvan zijn autosnelwegen, die, na de Britse, tot de drukste snelwegen ter wereld behoren. De A-wegen op de wegenkaart Nederland, de autosnelwegen, zijn rijkswegen of provinciale wegen, die in beheer zijn van RWS. De provinciale wegen zijn in beheer van de provincie.
De kaart nederland provincies toont, naast de rijkswegen, veel provinciale wegen, waarvan de belangrijkste zijn genummerd van 1 tot en met 99.